Het landschapsverhaal van Schiermonnikoog en de toekomst van het Nationaal Park

Op woensdag 18 januari vertelt Marijn Molema een verhaal over het landschap van Schiermonnikoog. Hij verkent de ontstaansgeschiedenis van het eiland en volgt de ontwikkelingen tot in de tijd dat Schiermonnikoog een nationaal park werd. Hij ziet vanuit de historie en in de  ontwikkelingen om ons heen een aantal dilemma’s en spanningsvelden, die belangrijk zijn voor de toekomst. Na zijn presentatie gaan we met elkaar in gesprek om samen na te denken over de vraag wat die ontwikkelingen kunnen betekenen voor een nieuw toekomstplan van het nationaal park.

De bijeenkomst vindt plaats in cultureel centrum De Stag en begint om 20.00 uur. De bijeenkomst is ook via een livestream thuis te bekijken op Schiermonnikoog TV en online.

Landschapsverhaal

Marijn Molema  is ‘bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef vorig jaar met anderen zijn verhaal over het Nationaal Park Schiermonnikoog. Hij bekijkt onder andere hoe het nationaal park voor verbinding kan zorgen tussen natuur aan de ene kant en recreatie & toerisme, democratie en de gemeenschap op Schiermonnikoog aan de andere kant. Het verhaal nodigt uit, of daagt zelfs uit, om na te denken over de toekomst.

Toekomstplan

Na de presentatie praten we door over de toekomst van het nationaal park. Er komt namelijk een nieuw Beheer- en Ambitieplan, want het oude Beheer- en Inrichtingsplan is alweer zo’n twaalf jaar oud. We zijn met elkaar niet alleen twaalf jaar verder, we zien ook nieuwe uitdagingen op ons afkomen. Chris Braat en Jaap Jepma zijn gevraagd om het proces van dat nieuwe ambitieplan uit te voeren. Het nieuwe beheer- en ambitieplan wordt in november 2023 vastgesteld door het overlegorgaan van het Nationaal Park Schiermonnikoog.

Tijd voor goede gesprekken, in de zaal en online

Zo’n nieuw plan ligt er niet ineens. Er zijn veel thema’s waarvoor uitwerking nodig is. En het is belangrijk om eilanders en belangstellenden daar goed bij te betrekken. Komend jaar kan iedereen op verschillende momenten inbreng leveren. Eigenlijk is de avond van 18 januari een publieke start, om samen te bespreken wat we herkennen als belangrijke ingrediënten voor het nieuwe beheer- en ambitieplan en hoe we die inhoud verzamelen. Wie thuis kijkt via Schiermonnikoog TV kan met WhatsApp een vraag stellen, gebruik daarvoor het nummer 06-57798733. 

Wie het landschapsbiografisch essay van tevoren vast wil lezen, maar liever een geprint exemplaar wil hebben, kan in de dagen voor de bijeenkomst een kopie afhalen bij Het Baken. Kun je niet aanwezig zijn op de 18e, maar wil je de bijeenkomst wel volgen: dat kan! Er is een livestream die wordt uitgezonden via Schiermonnikoog TV en via https://forstomedia.nl/nationaal-park-schiermonnikoog