Eerste en Tweede Pinksterdag – 19 en 20 mei – staan op de Waddeneilanden in het teken van de vogels die op het strand broeden. Boswachters en handhavers van de verschillende terreinbeheerders en van gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie en het ministerie van LNV zijn op verschillende plekken zichtbaar om aandacht te vestigen op kwetsbare vogels als dwergstern of strandplevier. “We zijn er vooral voor bewustwording en voorlichting”, zegt boswachter Jeroen van der Werff van Staatsbosbeheer op Texel. “Maar als mensen afgesloten gebieden ingaan, zullen we ook zeker handhaven dit weekeinde.”

Eén bord voor alle eilanden

Dit broedseizoen staan er voor het eerst uniforme borden op alle Waddeneilanden, bij strandopgangen en andere plekken waar mensen in aanraking kunnen komen met broedende vogels op het zand. De borden zijn een project van Wij&Wadvogels, het programma dat Vogelbescherming Nederland coördineert, namens terreinbeheerders en overheden in de Waddenprovincies.

“De strandbroeders, zoals sterns en plevieren hebben het extreem moeilijk in ons land”, weet Van der Werff. “Stranden zijn bij ons meestal het domein van recreanten en loslopende honden. Maar daarmee komen vogels als de dwergstern, die het van rust en open vlakten moeten hebben, in steeds grotere problemen. Door daar op alle Waddeneilanden op eenzelfde manier aandacht voor te vragen, hopen we dat er betere bewustwording ontstaat voor bescherming van deze vogels.”

Een simpel touwtje helpt al

Uit de eerste ervaringen met de bescherming van strandbroeders blijkt dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. “In natuurgebied De Slufter op Texel bijvoorbeeld, is een eenvoudig touwtje rond de broedgebieden al heel succesvol. Een bord, daar kunnen mensen nog in gedachten langs lopen. Maar bij een touwtje moeten ze wel even stilstaan. Als we dan vervolgens met die uniforme borden wijzen op de broedende vogels op de strandvlakten, blijken mensen daar heel goed op te reageren”, merkt Van der Werff.
In het Pinksterweekeinde zetten heel veel partijen op de verschillende eilanden toezichthouders en handhavers in.

 Meewerkende partijen

Het feit dat letterlijk op alle bewoonde Waddeneilanden instanties meedoen aan deze gezamenlijke ‘zichtbaarheidsactie’ op de Pinksterdagen, mag volgens Van der Werff zonder meer uniek worden genoemd. “Alle terreinbeheerders steken met elkaar de handen uit de mouwen voor de strandbroeders. Een unieke samenwerking van Texel tot en met Schiermonnikoog.”

Westerstrand

Op Schiermonnikoog kun je rondom de broedende vogels op het Westerstrand de nieuwe strandbroedersbordjes al tegenkomen.