Lutz Jacobi treedt aan als de nieuwe voorzitter van het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog. Lutz is geen onbekende in het Nationaal Park. Vier jaar geleden werd zij als voorzitter opgevolgd door Arjan Berkhuysen, toen zij directeur van de Waddenvereniging werd. Per 1 januari a.s. stopt Lutz met deze functie en heeft zij weer tijd om zich met hart en ziel op de haar bekende enthousiaste wijze in te zetten voor het Nationaal Park. Gelet op haar onbegrensde passie voor het Waddengebied en haar ruime bestuurlijke ervaring , waaronder ruim tien jaar Kamerlidmaatschap, neemt Lutz een uitgebreid netwerk mee waar het Nationaal Park haar voordeel mee kan doen.

Tijdens de bijeenkomst van het Overlegorgaan van het Nationaal Park op 17 november jl. in het dorpshuis van Schiermonnikoog is afscheid genomen van Arjan Berkhuysen en is Lutz Jacobi wederom van harte welkom geheten als  voorzitter.