Op dinsdagavond 21 maart organiseert Nationaal Park Schiermonnikoog in samenwerking met de Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog weer een lezing: Hilbrand Abma zal vertellen over bloeiende planten en de nazorg van weidevogels. De lezing begint rond 20.45, na afloop van de ledenvergadering van de Natuur- en Vogelwacht. De locatie is de Teensmazaal in hotel van der Werff. U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen!

Het eerste deel van de lezing gaat over bloeiende planten die op Schiermonnikoog beland zijn met de rivierklei waarmee de primaire zeewering bekleed is nabij de Bank van Banck. Daarna hebben de planten zich via de zeereep van het rif en westerstrand verspreid richting paal 16. Daar groeien en bloeien nu in groten getale planten die vroeger zeldzaam waren.

Het tweede deel van de lezing gaat over de nazorg van weidevogels in de Banckspolder. Hier is Hilbrand al sinds 1977 bij betrokken. Toen werd de balkmaaimachine vervangen door de cyclomaaier. Er zullen onder andere bijzondere legsels voorbij komen van scholeksters in combinatie met kievit en of tureluur met soms verrassende resultaten.

De rode draad van de lezing zal de scholekster zijn, tevens het logo van de Natuur -en Vogelwacht, en vogel van het jaar 2023.  Afsluitend toont Hilbrand nog bijzondere waarnemingen.