Wetterskip Fryslân presenteert kansrijke alternatieven voor dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Wetterskip Fryslân heeft samen met eilanders, organisaties en overheden kansrijke alternatieven ontwikkeld voor het versterken van de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog. De kansrijke alternatieven laten zien op welke manieren de dijk en delen van de duinen versterkt kunnen worden. Uit een toetsing blijkt dat de dijk en delen van de duinen namelijk versterkt moeten worden. Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst voor bewoners op het eiland.

Kansrijke alternatieven

In totaal zijn er acht kansrijke alternatieven geschetst, waarvan vijf voor de dijk en drie voor de duinen. De kansrijke alternatieven laten zien op welke manieren de dijk en delen van de duinen versterkt kunnen worden. De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen is natuur, landbouw en recreatie de ruimte te geven en te kiezen voor duurzame oplossingen.

Op 7 juni werden eilanders, organisaties en overheden uitgenodigd om te reageren op de alternatieven, zodat deze kunnen worden aangevuld en bijgesteld. De komende periode worden alternatieven doorberekend en beoordeeld op haalbaarheid, betaalbaarheid en vergunbaarheid. Zo komt het waterschap uiteindelijk tot de meest kansrijke en gewenste oplossing voor de dijk- en duinversterking.

Het Baken

Tot en met 4 juli staat er een expositie met alle kansrijke alternatieven in informatiecentrum Het Baken, zodat iedereen die dat wil ze kan bekijken.

Dijk en delen van de duinen toe aan versterking

Over een lengte van vier kilometer is de dijk voornamelijk afgekeurd op de grasbekleding aan de zeezijde. Daarnaast is het zandvolume op een aantal delen van de duinen onvoldoende. De komende jaren bereidt het waterschap samen met de omgeving de dijk- en duinversterking voor, waarna in 2027 en 2028 het werk wordt uitgevoerd.

Gebiedsgerichte aanpak 1EILAUN

1EILAUN is Schiermonnikoogs voor 1EILAND. Onder deze noemer werken we de komende jaren aan het versterken van de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog voor een veilige toekomst. De dijk- en duinversterking wordt op het eiland voorbereid, in nauwe verbinding met iedereen die er woont, werkt en onderneemt. Eilanders, overheden en (eilander-)organisaties brengen als één team belangen samen en zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen, waarbij oog is voor onder andere natuur, landbouw en recreatie.

 

Kijk voor meer informatie over de dijk- en duinversterking op www.1eilaun.nl.