Op het strand bij paal 10 onderzoeken promovendi van het NIOZ vanaf juli het effect van hittegolven op de overleving en groei van duingrassen. Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor de wereld. Het is moeilijk te voorspellen hoe het klimaat zal veranderen en wat de gevolgen zullen zijn voor verschillende soorten en ecosystemen.

Er wordt onder andere zeespiegelstijging verwacht en een toename in temperatuur, maar ook een toename in extreme weersomstandigheden zoals hittegolven. Wij willen weten wat het effect is van hittegolven op de overleving en groei van twee soorten duingras: biestarwegras en helmgras.

Biestarwegras en helmgras spelen een grote rol bij de ontwikkeling van het duinsysteem. Over het algemeen kunnen deze soorten goed tegen droogte en hitte, maar ze groeien beter als ze regelmatig regen (dus zoetwater) krijgen. Wij verwachten dat de planten in de duinen een grote rol spelen bij het vasthouden van water in de bodem en dus de gevolgen van een hittegolf zouden kunnen verzachten. We willen in dit experiment testen

1) wat het effect van een hittegolf is op biestarwegras planten van verschillende groottes;

2) wat het effect van een hittegolf is op de vestiging en groei van in het voorjaar aangeplant helmgras en

3) hoe lokale omstandigheden, zoals aan- of afwezigheid van biestarwegras, de vestiging en groei van dit helmgras beïnvloeden.

 

Om dit te onderzoeken plaatsen we een soort kassen op het strand, waardoor we op een kleine schaal een hittegolf kunnen nabootsen. In totaal worden ruim 30 van deze kassen over de verschillende biestarwe of helmgras planten gezet. Deze planten zullen worden vergeleken met planten die buiten de kassen staan om de verschillen in overleving en groei goed te kunnen volgen. De temperatuur, lichtintensiteit en bodemcondities worden gevolgd over tijd en vergeleken tussen de verschillende behandelingen.

Door te weten te komen hoe kwetsbaar of juist weerbaar duingras is in extreme hittegolven, kunnen we beter voorspellen hoe het duinlandschap verandert, ook in een veranderend klimaat.

 

Paul Berghuis & Carlijn Lammers (promovendi bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)