Tijdens de Dag van de Duinen op 17 2022 september vraagt de Stichting Duinbehoud extra aandacht voor de kwetsbaarheid van de duinen en viert de stichting haar  45-jarig bestaan!

 

Gratis activiteiten

Neem tijdens de Dag van de Duinen gratis deel aan een van de bijzondere activiteiten die we rondom de Dag van de Duinen voor je hebben uitgestippeld. Je gaat aan de slag met een echte duinkenner en ontdekt de veelheid aan planten en dieren in de duinen. Een leerzame en leuke ervaring, gegarandeerd!

 

Duinen op Schiermonnikoog groeien dicht

De afgelopen jaren zijn de duinen van Nationaal Park Schiermonnikoog steeds verder dichtgegroeid met duindoorns, elzen, meidoorns en berken. Daardoor stuiven de duinen op Schiermonnikoog steeds minder. De konijnen die de duinen altijd begraasden zijn door dodelijke ziekten vrijwel verdwenen. Ook zit er tegenwoordig veel stikstof in de lucht waardoor zaailingen nog harder groeien. Daardoor krijgt de oorspronkelijke duinflora het steeds moeilijker en wordt met uitsterven bedreigd.

 

Help mee met duinonderhoud

Om de duinen open te houden zet Natuurmonumenten grazers in en maaien en plaggen we op verschillende plekken in de duinen. Ook maken we met de hand duinvalleien weer open. Ter gelegenheid van de dag van de duinen op 17 september 2022 kun je de boswachter komen helpen met dit duinonderhoud. Iedereen werkt op zijn eigen tempo. Natuurmonumenten zorgt voor het juiste gereedschap en koffie/thee en iets lekkers.

 

Meer informatie

Met respect voor de natuur maken deze duinkenners je wegwijs in het duinonderhoud en je maakt een herinnering om nooit meer te vergeten. Meer informatievind je op  www.duinbehoud.nl/dagvandeduinen/gamee

Of geef je direct op via deze link!