Op 24 juni heeft het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog ingestemd met de inhoud van het Ambitieplan. In het plan wordt een stip aan de horizon geplaatst voor de komende tien jaar van het Nationaal Park. Waar staan we voor als Nationaal Park, wat willen we uitstralen en hoe zorgen we ervoor dat lokale kennis en betrokkenheid goed tot zijn recht komt? Met het ambitieplan ligt er een gemeenschappelijke basis om verder te bouwen aan de toekomst van het Nationaal Park.

Lees hier het volledige Ambitieplan.