Op 19 april houdt Meindert Schroor een lezing over het verleden, heden en toekomst van het Waddengebied. De lezing vindt plaats in het Dorpshuis van Schiermonnikoog en begint om 20.00 uur. Toegang is gratis.

Mooiste natuurgebied van Nederland

Het Waddengebied kreeg in 2016 het predicaat “Mooiste natuurgebied van Nederland”. Deze verkiezing was onderdeel van het landelijke programma Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ In zijn presentatie zal Meindert uitgebreid ingaan op verleden, heden en toekomst van het Waddengebied, met speciale aandacht voor Schiermonnikoog. Hij legt daarbij de link naar het nieuwe beheer- en ambitieplan van Nationaal Park Schiermonnikoog, dat dit jaar opgesteld wordt.

Meindert Schroor en de Wadden

Meindert is sociaalgeografisch en histo­risch onderzoeker en geboren en getogen in het Waddengebied. Tot 1 januari van dit jaar was hij portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie in Leeuwarden. Hij publiceerde sinds 1976 talloze – waaronder verschillende bekroonde – weten­schap­pelijke en populairwetenschappelijke boeken en artike­len, vooral over het landschap, de waterstaat, de cartogra­fie, de economie, de demografie en stedengeschiedenissen van Frie­sland en Groningen. Van 1995 tot 2010 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Fryslân, nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur’. Meindert was o.a. hoofdredacteur van de in 2016 verschenen vierdelige ‘Nieuwe Encyclopedie van Fryslân’. Begin dit jaar verscheen van zijn hand het boek ‘Landschapsbiografie Waddengebied’: een vervolg op zijn in 2018 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verschenen ‘Landschapsbiografie van het Waddengebied’. Deze publicatie vloeide voort uit de verkiezing van ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ in 2016.