Op donderdag 15 juni komt het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog bijeen in het dorpshuis. Belangrijkste agendapunt is de voortgang van het nieuwe Beheer- en Ambitieplan (BAP) waar nu met het eiland aan wordt gewerkt.

Voorafgaand aan de vergadering van het Overlegorgaan wordt een publieksavond gehouden. Deze avond vindt plaats op donderdag 1 juni om 20.00 uur, in het dorpshuis. Belangrijkste onderwerp is ook hier het nieuwe Beheer- en Ambitieplan. De publieksavond willen we gebruiken als een ‘werkbijeenkomst’ om met jullie van gedachten te wisselen over vragen, opgaven en dilemma’s die we tegenkomen in de uitwerking van het BAP. Deze werkbijeenkomst duurt tot ca. 21.30u. Daarna worden agenda en stukken voor het Overlegorgaan behandeld. Deze stukken staan vanaf 26 mei op de deze website.

 

Rust, ruimte, stilte, duisternis en vrije natuur

Chris Braat en Jaap Jepma hebben de afgelopen maanden veel informatie opgehaald uit ontmoetingen met eilander organisaties, keukentafelgesprekken met bewoners, veldbezoeken met experts en belangstellenden en uit documenten van de partijen uit het Overlegorgaan. Er ligt nu een eerste versie van het ambitieplan. Over veel zaken stemmen de beelden overeen. Bijvoorbeeld over het beeld van het eiland zoals het nu is en wat we willen behouden voor toekomstige generaties: Schiermonnikoog als eiland van ruimte, stilte, duisternis en vrije (beleefbare) natuur. Met veel ruimte voor natuurlijke dynamiek en bijzonder rijke natuur; kwaliteiten die worden gekoesterd, door alle generaties, belangen en wensen heen. Verschillen zijn er als het gaat om natuurbeelden en de mate waarin je met maatregelen ingrijpt in (natuurlijke) processen. Veel meer dan in eerdere beheer- en inrichtingsplannen gaat dit ambitieplan over geheel Schiermonnikoog: het landschap, de natuur, de mensen.

 

Aan thematafels in gesprek over opgaven en dilemma’s

Tijdens de publieksavond op donderdag 1 juni presenteren we kort het verhaal dat er nu ligt en gaan we aan kleine thematafels in gesprek over vraagstukken over het natuurbeheer (zoals begrazing met kleine en grote grazers), cultuurhistorisch erfgoed (behouden en beleven van sporen uit het verleden), natuurlijke hulpbronnen (zoals het vasthouden van zoet water en het benutten van biomassa), dynamisch kustbeheer (hoe ver gaat dat?) en recreatie & toerisme (nieuwe ontwikkelingen). De oogst uit deze gesprekken benutten we voor het nuanceren en versterken van het verhaal. Aangescherpte opgaven en bijvoorbeeld dilemma’s leggen we voor aan de vergadering van het Overlegorgaan op 15 juni, zodat daar in gesprek met de verschillende partijen afwegingen en keuzes gemaakt kunnen worden.

 

Hier vind je het programma van de publieksavond.

Hier vind je de agenda en de vergaderstukken voor de vergadering van het Overlegorgaan.