Toegankelijkheid

Toegankelijkheid natuurgebied

Het grootste deel van Schiermonnikoog is vrij toegankelijk. Om de vogels op het eiland de nodige rust te gunnen, zijn er een paar uitzonderingen:

 • De Oosterkwelder is in het broedseizoen (15 april-15 juli) alleen toegankelijk voor excursies onder begeleiding van de boswachters van Natuurmonumenten.
 • Het natuurgebied tussen de Prins Bernhardweg en Kobbeduinen is in het broedseizoen alleen toegankelijk op de met witte palen gemarkeerde wegen en paden.
 • De directe omgeving van de Westerplas is niet toegankelijk voor publiek gedurende het broedseizoen.
 • Het strand vanaf paal 10 tot de oostpunt is uitsluitend vlak langs de waterlijn vrij toegankelijk, de rest is wegens noodzakelijke rust voor broedvogels niet toegankelijk van 15 april tot 15 juli.
Ook buiten de broedtijd zijn vogels gevoelig voor verstoring. In het bijzonder als ze rusten op de 'hoogwatervluchtplaatsen' (zandplaten die bij hoog water niet onderlopen) zoals het Rif, of als ze voedsel zoeken op het wad. Blijf daarom op afstand, houd je hond aan de lijn en bekijk de vogels door een verrekijker. Dit geldt ook voor het bekijken van de zeehonden die op zandbanken rust zoeken of er hun jongen zogen.

Toegankelijkheid minder validen

Schiermonnikoog is niet toegankelijk voor motorvoertuigen. Alleen voertuigen, speciaal ingericht voor het vervoer van invaliden, zijn toegestaan. Aanvragen om ontheffing van het autoverbod moeten, uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden, worden aangevraagd bij de gemeente. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Schiermonnikoog.
Het Nationaal Park Schiermonnikoog is voor een deel goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het betreft dan de verharde wegen. De fietspaden (schelpenpaden) zijn voor het grootste deel ook goed toegankelijk. Wel moet hier rekening worden gehouden met  hellingen en niet geheel vlakliggende paden. De zand- en graspaden zijn moeilijk tot niet toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel. Met de strandrolstoel kan goed een tocht over het strand worden gemaakt.

Strandrolstoelen

Op twee plaatsen zijn speciale strandrolstoelen beschikbaar. Deze rolstoelen zijn voorzien van extra brede banden, zodat ze minder snel in zacht zand wegzakken.
 • bij het strandhotel (sleutel verkrijgbaar bij restaurant)
 • bij het badstrand (sleutel verkrijgbaar bij restaurant)

Openbare aangepaste toiletten

Op de volgende plaatsen bevinden zich aangepaste openbare toiletten:
 • aan het einde van de Badweg, bij de strandovergang
 • bij de strandovergang bij De Marlijn

Deze toiletten zijn beschikbaar van 1 mei tot 1 november.

Tochten met huifkar en Balgexpres 

 • Huifkar: je wordt geholpen met in- en uitstappen; er kan een rolstoel in het gangpad staan wanneer het nodig is om erin te blijven zitten.
 • Balgexpres: je wordt geholpen met in- en uitstappen; een opgevouwen rolstoel kan mee, mits beperkt aantal deelnemers; overige rolstoelen kunnen niet mee.
 • Overige excursies: op verzoek kunnen er excursies worden georganiseerd voor rolstoelgebruikers (minimaal 5 personen). Wanneer in een groep een rolstoelgebruiker is, kan in overleg een groepsexcursie worden aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met het traject. Neem hiervoor (liefst ruim tevoren) contact op met het bezoekerscentrum.

Beleid op gebiedstoestemming bij Natuurmonumenten

Sinds jaar en dag maken meerdere partijen gebruik van de natuurgebieden van Natuurmonumenten om activiteiten te organiseren. Alle commerciële activiteiten georganiseerd voor groepen groter dan 20 personen hebben een meldingsplicht bij Natuurmonumenten. Scholen en activiteiten ten behoeve van natuur- en milieueducatie zijn vrijgesteld van deze meldingsplicht, maar overleggen wel met de boswachter wat op welke plek georganiseerd kan worden.


Wil jij een activiteit of evenement organiseren in het Nationaal Park Schiermonnikoog? Kijk in het document beleid op gebiedstoestemming hoe je toestemming kunt aanvragen.