Contact

Secretariaat De heer J. de Vries
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
(06) 11 12 97 41
j.de.vries@fryslan.frl

Communicatie & educatie Mevrouw M. Michels
Reeweg 9
Postbus 54
9166 PW Schiermonnikoog
(06) 22 39 28 06
m.michels@ivn.nl

Informatiecentrum Het Baken Reeweg 9
9166 PW Schiermonnikoog
(0519) 53 12 33
info@np-schiermonnikoog.nl

Terreinbeheerder Vereniging Natuurmonumenten
De heer J. Zwart
Reeweg 9
9166 PW Schiermonnikoog
(06) 12 93 63 88
j.zwart@natuurmonumenten.nl
www.natuurmonumenten.nl

Contactformulier