Contact

Secretariaat De heer T. Miedema
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
06 46 23 69 33
t.miedema@fryslan.frl

Communicatie & educatie Mevrouw M. Michels
Torenstreek 20
Postbus 54
9166 ZP Schiermonnikoog
0519 - 53 16 41 / 06 22 39 28 06
m.michels@ivn.nl

Bezoekerscentrum Torenstreek 20
Postbus 32
9166 ZP Schiermonnikoog
0519 - 53 16 41
info@np-schiermonnikoog.nl

Terreinbeheerder Vereniging Natuurmonumenten
De heer J. Zwart
Knuppeldam 4
9166 NZ Schiermonnikoog
0519 - 53 13 46
j.zwart@natuurmonumenten.nl
www.natuurmonumenten.nl

Contactformulier