Vergadering Overlegorgaan op 22 november

De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan is op donderdag 22 november om 20.00 uur in Hotel van der Werff.


De vergadering van het Overlegorgaan is een openbare bijeenkomst. Voorafgaand aan de vergadering van het Overlegorgaan op 22 november wordt er een eilander publieksavond georganiseerd. Deze vindt plaats op donderdag 8 november 2018, aanvang 20.00 uur, in het Dorpshuis. Op deze avond zal er informatie gegeven worden over de inzet van geiten en verstuiving in de zeereep en worden de resultaten van de kwaliteitstoets Schiermonnikoog Buitendijks gepresenteerd.

Bekijk hier de agenda en vergaderstukken.