Lezing over effecten van begrazing en betreding op de kwelder

Woensdagavond 27 maart zal ecoloog Matty Berg een lezing houden over de effecten van begrazing en betreding door runderen op de kwelder.  Hij zal daarbij ingaan op welke wijze kwelderplanten en bodemdieren, met name kwelderspringers, hierop reageren en zich aanpassen.

 

Dr. Matty Berg is werkzaam bij de vakgroep ecologie van de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het fascinerende leven van de bodemdieren. Het accent van zijn onderzoek richt zich op de mogelijke relatie tussen diversiteit van bodemfauna en de stabiliteit van hun levensgemeenschap. 

 

De lezing wordt georganiseerd door de Natuur en Vogelwacht Schiermonnikoog en het Nationaal Park. 

  • Woensdag 27 maart 2019
  • aanvang: 20.45 uur
  • Dorpshuis Schiermonnikoog 
  • gratis toegang