Extra online vergadering overlegorgaan op 9 september

Op woensdag 9 september is er om 20.00 uur een extra ingelaste vergadering van het overlegorgaan. In deze onlinebijeenkomst wordt de Quick Scan over de nieuwe standaard Nationale Parken besproken en de aanvraag om subsidie bij het ministerie van LNV. Om mee te kijken kunt u zich aanmelden bij de heer T. Miedema via t.miedema@fryslan.frl. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u toegang heeft tot de onlinebijeenkomst.

Agenda en vergaderstukken


Download hier de agenda en vergaderstukken van de onlinebijeenkomst van 9 september.