Publicaties

Beleidsdocumenten

Beheer- en Inrichtingsplan plus 2011-2022 (BIP+)

Samenvatting BIP+

Begrazingsplan (2014)

Rapport haalbaarheid bijplaatsing konijnen (2014)

Concept Beheerplan Natura 2000 (volledig, 2014)

Concept Beheerplan Natura 2000 (handout, 2014)

Definitief Ontwerp Stuifkuil in de zeereep (2016)

Quickscan Flora en Fauna Stuifkuil (2016)

Wandel- en fietsroutes

Een overzicht van onze wandel- en fietsroutes vindt u hier.

Boeken

In het Bezoekerscentrum zijn diverse boeken over het landschap, de flora en fauna van Schiermonnikoog verkrijgbaar. Enkele suggesties:

Ontdek Schiermonnikoog
Dit leuke fiets-wandel-natuur-beleef-boek voor jong en oud geeft een overzicht van wat er in de eilander natuur allemaal te beleven is. Prijs: 9,95

De vogelwereld van Schiermonnikoog (deel 1 t/m 3)
In deel 1 worden 56 vogelsoorten beschreven die in en om de Westerplas, het dorp en de polder te zien zijn. Deel 2 gaat over de vogels die je tegenkomt bij een tocht over het wad, langs het strand en op de kwelder. In deel 3 worden 56 soorten beschreven die vooral in de duinen en bossen voorkomen. Van alle soorten zijn prachtige foto's opgenomen. Prijs: 5,50

De planten van Schiermonnikoog (deel 1 en 2)
Mooie bloemen gezien? Wie de naam wil weten kan die vinden in de boekjes 'De planten van Schiermonnikoog'. Deel 1 bevat 55 algemene en opvallende duin- en kwelderbloemen. In deel 2 worden 55 zeldzame en minder opvallende bloemen beschreven. Alle bloemen worden afgebeeld met mooie foto's. Prijs: 5,50

Schelpen van Schiermonnikoog (deel 1 en 2)
In deel 1 staan 40 algemene soorten en in deel 2 40 zeldzamer soorten. 
Prijs: 5,50

De vlinders van Schiermonnikoog
In 2012 verscheen 'De vlinders van Schiermonnikoog', met daarin zo'n 90 vlindersoorten die op Schiermonnikoog te zien zijn. Prijs: 5,50

De paddenstoelen van Schiermonnikoog
Foto's en beschrijvingen van 112 soorten die op het eiland voorkomen.
Prijs: 5,50

Vakantieboek Schiermonnikoog
Een vakantieboek voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Er staan allerlei leuke doe-dingen in. Zo staan er dingen in om op een echt regenachtige dag te doen, zoals tekeningen maken, kleurplaten kleuren of een dorp bouwen. Als het mooi weer is kun je spullen voor een natuur-mobile zoeken of je eigen parfum 'Neusje van Schier' brouwen. Prijs: 4,-

print