Werkgroep Beheer

De Werkgroep Beheer bestaat uit uitvertegenwoordigers van de beheerders, de gemeente, de provincie en het secretariaat. Ook de coördinator Voorlichting & Educatie neemt aan het overleg deel.
Taken van de werkgroep zijn onder meer het ontwikkelen van beheerplannen, het adviseren van het Overlegorgaan en samenstelling van en toezicht op de uitvoering van het jaarlijkse bestedingenplan.

print