Contact

Secretariaat Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog
De heer T. Miedema
Postbus 20120
8900 HM  Leeuwarden
T (06) 46 23 69 33
E-mail t.miedema@fryslan.nl

Coördinator Voorlichting & Educatie Nationaal Park Schiermonnikoog
Mevrouw M. Michels
Torenstreek 20
Postbus 54
9166 ZP  Schiermonnikoog
T (0519) 53 16 41 / (06) 22 39 28 06
E-mail m.michels@ivn.nl

Bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog
Torenstreek 20
Postbus 32
9166  ZP Schiermonnikoog
T (0519) 53 16 41
E-mail info@np-schiermonnikoog.nl
Website www.np-schiermonnikoog.nl

Terreinbeheerder

Vereniging Natuurmonumenten
De heer C. Braat
Knuppeldam 4
9166 NZ Schiermonnikoog
T (0519) 53 13 46
E-mail c.braat@natuurmonumenten.nl
Website www.natuurmonumenten.nl

print