Commissie Voorlichting en Educatie

De commissie Voorlichting & Educatie (cie. V&E) heeft een brede samenstelling met vertegenwoordigers uit overheid, beheerders en bewoners. Het secretariaat berust bij de coördinator V&E. De belangrijkste taken van deze commissie zijn het opstellen van meerjaren- en jaarplannen V&E. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar.
De coördinator V&E werkt samen met andere nationale parken via het Parkenoverleg van het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.

imprimer