Organisatie

Nationaal Park Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is het oudste Nationaal Park nieuwe stijl van Nederland, in 1989 officieel ingesteld voor de toenmalige minister van LNV, en heeft een oppervlakte van 5.400 hectare. Schiermonnikoog is het enige Nationaal Park in Nederland dat valt onder categorie II van de IUCN: 'National Parc: protected area managed mainly for ecosystem protection and recreation'. In parken van categorie II is het verloop van natuurlijke processen leidend en is menselijk ingrijpen zeer beperkt.

Organisatie

Nationaal Park Schiermonnikoog is een samenwerkingsverband van terreinbeheerders, overheden en belangenorganisaties. De basis van de bestuurlijke organisatie is het Overlegorgaan. Behalve bestuurlijke afstemming in het Overlegorgaan is er afstemming in de uitvoering door de Werkgroep Beheer en de Commissie Voorlichting en Educatie.

Doelstellingen

Voor ieder Nationaal Park in Nederland gelden vier hoofddoelstellingen:

Natuur

Recreatie

Voorlichting en educatie

Onderzoek

Stelsel van Nationale Parken

Nationaal Park Schiermonnikoog is één van de twintig nationale parken in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.nationaalpark.nl.

print