Weerstation "Het Groene Glop van de Vrije Universiteit

Vanaf 1970 werd er in de zomermaanden met behulp van studenten, als onderdeel van hun opleiding binnen de faculteit Aardwetenschappen, meteorologisch onderzoek op Schiermonnikoog verricht. De keuze voor Schiermonnikoog werd bepaald door het feit dat de Vrije Universiteit daar een biologisch veldlaboratorium had ingericht, zodat gemakkelijk van de (logies)faciliteiten gebruik kon worden gemaakt.
Ter ondersteuning van de diverse onderzoekingen, die verspreid over het eiland werden uitgevoerd, werd er in september een permanent (referentie)weerstation ingericht op het Groene Glop.
Vanaf het najaar van 1972 werden de temperatuur en zonneschijnmetingen ook door het KNMI in de maandoverzichten opgenomen en kreeg het station daardoor een officiële status.
Na 1991 werden, in navolging van het KNMI, de waarnemingen geautomatiseerd. Het KNMI richtte toen ook het landelijk meetnet opnieuw in. Daarbij werd, vooral vanwege de bereikbaarheid, gekozen voor een station op het nabij gelegen Lauwersoog.
Tevens kozen de studenten voor hun (veldwerk)stages steeds vaker voor een buitenlands project en liep het meteorologisch onderzoek op Schiermonnikoog qua omvang beduidend terug en trok de VU zich ervan terug.
Dankzij de automatisering en met behulp van vrijwilligers kon het station nog enige jaren "draaiende" worden gehouden. Eind 2010 was het achterstallig onderhoud zo ver gevorderd dat het niet zinvol meer was om de gegevens van de apparatuur serieus te nemen. Het station is op 31 december 2010 gestopt en daarna ontmanteld.

Weerzien op de Wadden

De waarnemingen van de eerste dertig jaar (1972 - 2001) vormden de basis voor het boek "Weerzien op de Wadden" ¹), waarin aan de hand van temperatuur, neerslag, wind en zonneschijn, alle aspecten van het weer en klimaat worden belicht. Daarnaast biedt het boek "Uitstapjes" over de invloed van een weerelement op mens, dier en landschap.
De invloed is terug te vinden in vrijwel alles wat we waarnemen: stuivend zand, vliegende spinnen, windhozen, luchtspiegelingen. Tenslotte belicht het boek historische gebeurtenissen, zoals de verschrikkelijke winter van 1929, aan de hand van uniek beeldmateriaal, en wordt het weer op de Wadden, mede dankzij de gegevens van het weerstation, van maand tot maand over de laatste dertig jaar bekeken.

Waarnemingen sinds 1972
Onderstaande grafieken geven de maandgemiddelden en -totalen weer, zoals waargenomen in het weerstation  en gepubliceerd in De Dorpsbode:


¹)  H.F. Vugts, Weerzien op de Wadden, Uitg. Pirola, Schoorl, 2002

print