Vogelringstation

Het Vogelringstation Schiermonnikoog (VRS) is in 1991 ontstaan als een samenwerkingsverband tussen alle vogelringers die tot die tijd individueel vogels ringden op Schiermonnikoog. Deze ringers waren uiteraard afhankelijk van de beschikbare vrije tijd en financiën. Dit betekende dat er slechts een beperkte periode per trekseizoen gevangen werd. Op dit moment bestaat de ringgroep uit 16 leden.
 Intussen wordt er in het Groene Glop met 450 meter mistnet in de periode van 1 augustus tot 15 november continue gevangen. De belangen van de ringgroep zijn ondergebracht in de Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog. Na de inleidende jaren wordt er al een aantal jaren op systematische wijze gevangen, waardoor gegevens van jaar tot jaar vergelijkbaar zijn. Het Vogelringstation heeft zijn plaats gevonden in het netwerk van Ringstations in Europa.
Doelstellingen
Met behulp van het ringwerk hopen we de volgende vragen vragen te kunnen beantwoorden:

Welke functie vervult het "Groene Glop" in de opbouw van de voor vet noodzakelijke vetreserves.
Wat is de invloed van het gebruik van lokgeluiden tijdens de vangsten op de soortsamenstelling van de vangsten en op de vogels zelf.
Registratie van de doortrek en het conditieverloop van diverse soorten zangvogels tijdens de najaarstrek op Schiermonnikoog en de bepaling van de betekenis van dit gebied als pleisterplaats voor deze soorten.
Daarnaast sluiten de werkzaamheden aan bij het hogere doel van de Nederlandse ringcentrale, n.l. uitvinden waar vogels naartoe vliegen. Trends vaststellen aan de hand van ringegevens.

Niet voor iedere soort is het mogelijk voor onderzoek bruikbare aantallen te vangen. Op grond van de opgedane ervaringen lijkt dit voor de volgende "projectsoorten" wel mogelijk:
's Nachts trekkende trans-continentale (lange-afstands) trekkers als Kleine karekiet, Fitis en Tuinfluiter.
's Nachts trekkende continentale (korte -afstands) trekkers als lijsterachtigen, Heggemus, Roodborst, Goudhaan, Zwartkop en Tjiftjaf.
Overdag trekkende korte-afstands trekkers als Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Kleine barmsijs, Sijs, Vink en Keep.
Broed- en standvogels als Fitis, Tjiftjaf, Kleine karekiet, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees en Roodborst

afdrukken