Onderzoek

Binnen Nationale Parken is het doen van natuuronderzoek heel belangrijk. Om dieren en planten te beschermen is het nodig om te weten welke eisen ze aan hun omgeving stellen. Pas als je goed weet wat een dier of plant nodig heeft, kun je goede beheermaatregelen treffen. Het Nationaal Park Schiermonnikoog is een ideaal onderzoeksgebied. Niet alleen komen er veel bijzondere soorten dieren en planten voor, maar ook gaan diverse natuurlijke processen hier nog ongestoord hun gang.

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar onder meer steltlopers, zangvogeltrek, broedende scholeksters, ganzenbegrazing, hazen, kwelderspringers, plantengroei en lepelaars. Momenteel is de blauwe kiekendief onderwerp van studie. Deze roofvogel is in Nederland zeer zeldzaam geworden is en is momenteel vrijwel beperkt tot de Waddeneilanden. Om te voorkomen dat de soort in Nederland uitsterft, willen we meer weten over wat de vogel nodig heeft om te overleven en genoeg jongen groot te brengen. Ook wordt momenteel onderzoek gedaan naar de gele weidemier. Het vermoeden bestaat dat deze ondergronds levende mier invloed heeft op de samenstelling van de bodem en hierdoor op de plantengroei.

Meer informatie over enkele onderzoeken:

Kleine grazers

Kiekendief

Ganzen

Lepelaars

Weerstation

Vogelringstation

Kruldistel & Knikkende distel

imprimer