Onderzoek

Binnen Nationale Parken is het doen van natuuronderzoek heel belangrijk. Om dieren en planten te beschermen is het nodig om te weten welke eisen ze aan hun omgeving stellen. Pas als je goed weet wat een dier of plant nodig heeft, kun je goede beheermaatregelen treffen. Het Nationaal Park Schiermonnikoog is een ideaal onderzoeksgebied. Niet alleen komen er veel bijzondere soorten dieren en planten voor, maar ook gaan diverse natuurlijke processen hier nog ongestoord hun gang.

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar onder meer steltlopers, zangvogeltrek, broedende scholeksters, ganzenbegrazing, hazen, kwelderspringers, plantengroei, vlinders en lepelaars.

Meer informatie over enkele onderzoeken:

Verwilderde katten

Kleine grazers

Kiekendief

Ganzen

Lepelaars

Weerstation

Vogelringstation

Kruldistel & Knikkende distel

Broedvogels op Schiermonnikoog 2012

Inventarisatie dagvlinders 2013

Inventarisatie aardbeivlinder 2014

Flora en vegetatie van Schiermonnikoog 2015

print