Dag van het Nationaal Park

Op zaterdag 27 mei a.s. vieren wij de Dag van het Nationaal Park. Kom je ook?

Op vier locaties in het Nationaal Park ontmoet je onze deskundige parkgidsen. Iedereen is welkom!

Locaties

Westerplas - zelf vogels tekenen
De Westerplas is netzijn begroeide randen en rietkragen een ideaal gebied voor watervogels. Allerlei soorten eenden, aalscholvers, meerkoet en futen voelen zich hier in hun element. Er zijn zelfs een aantal broedparen van lepelaars te zien. Onze gids vertelt u over de vogels in en rondom de Westerplas. Aan de hand van het tekenen van de vogels leert u op een andere manier naar de dieren te kijken.

Speelnatuur bij de Berkenplas - speuren naar kleine beestjes
In het gebied van het Hazeweitje tot aan de Berkenplas is het afgelopen jaar de Speelnatuur van Oerrr gerealiseerd. Je kunt er hutten bouwen, klimmen, ravotten en jezelf verstoppen in een heuse griezelgreppel. In de Berkenplas krioelt het van de waterbeestjes. Onze gids kan je er van alles over vertellen. 

Bunker Wassermann - kleine en grote grazers in de duinen
Een onbegraasd gebied groeit binnen de kortste keren dicht met struiken, grassen en riet. Die overwoekeren alle andere plangen. Totdat er grote grazers komen opdraven: die doen zicht het hele jaar rond tegoed aan de hoge begroeiing en maken het gebied daarmee geschikt voor konijnen en hazen die weer ander voedsel nodig hebben. In het duingebied bij de bunker Wassermann grazen een tiental Sayaguesa-runderen en exmoor pony's. Deze dieren laten allerlei sporen achter. Kom naar de bunker en breng een bezoek aan onze gids.

Strandopgang De Marlijn - Wat zou er vandaag zijn aangespoeld?

De zee laat van alles achter op het strand. Schelpen, eikapsels, zeedruiven en andere zeebeesten, maar ook allerlei zwerfafval. Het boeiende is dat je nooit tevoren weet wat je zult vinden. Onze gids vertelt je over het jutten en helpt je uit te zoeken wat je aan het strand gevonden hebt.


De vier locaties zijn herkenbaar aan de beachflag van het Nationaal Park Schiermonnikoog.

print