Nationale Parken, nu of nooit!

Om tijdens de nieuwe kabinetsformatie aandacht te vragen voor de Nationale Parken is de afgelopen periode hard gewerkt aanzet opstellen van een memorandum Nationale Parken


Het memorandum is ondertekend door een groot aantal maatschappelijke partijen en is aangeboden aan informateur mevrouw Schippers en aan de fractievoorzitters. Het doel is om de Nationale Parken en de beweging die in de afgelopen periode gang is gekomen ook de komende regeringsperiode op de agenda te houden.

print