Lutz Jacobi nieuwe voorzitter Nationaal Park Schiermonnikoog

Vanaf april zal Lutz Jacobi 

aantreden als de nieuwe voorzitter 
van het overlegorgaan van het 
Nationaal Park Schiermonnikoog. 
Mevrouw Jacobi zal binnenkort 
afscheid nemen van de Tweede 
Kamer, waarin zij de afgelopen jaren namens de PvdA zitting heeft gehad.


Jacobi hecht veel belang aan de specifieke waarden van Schiermonnikoog en het behoud en de ontwikkeling van het Nationaal Park. Zij wil een verbindende rol spelen en zodoende het park versterken. De leden van het overlegorgaan hebben de overtuiging dat Lutz Jacobi het Nationaal Park Schiermonnikoog op een enthousiaste en energieke wijze zal vertegenwoordigen. Daarnaast neemt ze een uitgebreid netwerk mee waar het Nationaal Park ook op landelijk niveau haar voordeel mee kan doen.

Mevrouw Jacobi treedt aan in de voorjaarsvergadering en is opvolger van de heer Jan Jaap de Graeff, die de belangen van het Nationaal Park gedurende vier jaar behartigd heeft.

print