Vergadering Overlegorgaan

Op donderdag 24 november vindt de openbare vergadering van het Overlegorgaan plaats. Een week voorafgaand aan deze bijeenkomst, op 17 november, wordt zoals gebruikelijk de publieksavond gehouden. Mede namens de voorzitter, Jan Jaap de Graeff, nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

De hele structuur met een Overlegorgaan en daaronder hangende werkgroepen zijn 25 jaar geleden bedacht toen het Nationaal Park werd opgericht. Is deze structuur nog steeds de meest wenselijke? Bereiken we hiermee de eilanders en toeristen waarvan we de mening willen weten? Voelen zij zich op deze wijze gehoord? Kan het beter, kan het anders? Tijdens de vorige vergadering hebben we daar al met elkaar over gesproken, ideeën en suggesties zijn toen uitgewisseld. Na de zomer is een tijdelijke werkgroep geformeerd met de opdracht met een voorstel/advies te komen aan het Overlegorgaan.

Dat voorstel is inmiddels klaar en staat op de agenda van de vergadering van het Overlegorgaan. Wij zijn benieuwd naar wat u van dat voorstel vindt. Graag gaan we met elkaar in gesprek op de publieksavond van 17 november. Dat doen we nadat we ons hebben laten inspireren door een presentatie van het bureau Mas-Outreach uit Leeuwarden. Zij begeleiden een soortgelijk proces: 'Echt Terschelling'. We laten ons door hen informeren over de aanleiding en resultaten.

Kortom, er is veel te bepreken met elkaar. U bent van harte welkom op 17 en/of 24 november.

17 november, 20.00 uur in het Dorpshuis

24 november, 20.00 uur in Hotel van der Werff

De agenda en vergaderstukken vindt u hier.

afdrukken