Werken aan zanddynamiek is geen los zand!

Op maandag 31 oktober organiseert het Nationaal Park een informatieavond over dynamisch kustbeheer. Er worden presentaties gehouden over het definitief ontwerp over stuifkuilen in de zeereep en over onderzoek naar kustdynamiek.

Stuifkuilen in de zeereep

door André Verhoef van bureau Eelerwoude

In september 2015 is het Voorlopig Ontwerp voor aanleg van stuifkuilen op Schiermonnikoog opgeleverd / gepresenteerd. Het afgelopen jaar is door Eelerwoude gewerkt aan de volgende fase; de uitwerking naar een Definitief Ontwerp (DO). In dit DO is de begrenzing van de maatregelen verder uitgewerkt en is bepaald hoe het beheer en de monitoring in de jaren na aanleg vorm moeten krijgen. Tijdens de informatieavond wordt een toelichting gegeven op de stappen die doorlopen zijn om van VO naar DO te komen en de resultaten die hieruit voortgekomen zijn.

Onderzoek naar kustdynamiek

door Albert Oost van Deltares

Schiermonnikoog, het eiland van de cisterciënzer monniken, is zowel een jong eiland als een oer-eiland. Hoe kan dat? Het is een jong eiland, omdat door de sterke oostwaartse verplaatsing vrijwel niets meer over is van het oorspronkelijke middeleeuwse eiland. Wat akkerpatronen op de bodem van de Westerplas en het verdwenen dorp Westerburen onder de duinovergang in het verlengde van de Middenstreek herinneren daar nog aan. Toch is het ook een oer-eiland, omdat alle grote elementen die je in de Middeleeuwen had, ook nu nog aanwezig zijn. Een deel van deze elementen kent een nog grotendeels natuurlijke ontwikkeling zoals in de Middeleeuwen, terwijl andere vrij eenvoudig weer hersteld kunnen worden. Momenteel lopen er een drietal promotieonderzoeken naar hoe dat gedaan moet worden. Herstel opent ook nieuwe paden tot een buitengewoon boeiend jaar-rond toerisme, dat geen enkel ander Nederlands Waddeneiland kan bieden. In de lezing zal de ontwikkeling van Schiermonnikoog besproken worden en de zullen eerste resultaten van de onderzoeken samengevat worden.

Informatieavond Werken aan zanddynamiek is geen los zand!

Maandag 31 oktober om 20.00 uur in Hotel Duinzicht. Toegang is gratis.

imprimer