Waddengebied genomineerd voor verkiezing Mooiste natuurgebied van Nederland

Het Nederlands Waddengebied is genomineerd voor de verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland. Stem nu!

Altijd in beweging

Het Waddengebied is het grootste natuurgebied van Nederland en herbergt een wildernis die zijn weerga niet kent: de Waddenzee. Altijd in beweging, geen minuut is gelijk. Zelfs op wereldschaal is het groots. Onder invloed van eb en vloed veranderen natuur en landschap voortdurend. Weer, wind en water creëren mooie natuur: slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten, waar allerlei dieren en planten leven.

Voortdurende prikkels

De Wadden prikkelen voortdurend je zintuigen, bijvoorbeeld tijdens een wadlooptocht of droogvalexpeditie. Je ervaart dat planten en dieren zich hebben aangepast aan de ruige Waddenzee. Dat is hun kracht, maar maakt ze ook kwetsbaar. Ze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden in het Waddengebied. Van veel soorten trekvogels gebruikt een belangrijk deel van de wereldpopulatie het wad als tankstation tijdens de trek. Zes miljoen vogels broeden of overwinteren in het gebied. En meer dan dertigduizend zeehonden vinden er rust en ruimte. UNESCO heeft de Waddenzee van Esbjerg tot Den Helder hierom uitgeroepen tot Natuurlijk Werelderfgoed.

Stikdonkere nachten

Dat Werelderfgoed ervaar je volop tijdens een verblijf op één van de Waddeneilanden of langs de Waddenkust. Jaarlijks trekken twee miljoen bezoekers naar het gebied. Wie heeft er niet uitgewaaid op een Friese dijk, gezworven over Schiermonnikoog, gekampeerd op Ameland, gefietst op Vlieland, en bewaart mooie herinneringen aan vogelen op Texel, feesten op Terschelling of een visje in Lauwersoog? De eilanden bieden de schoonste stranden van Nederland, prachtige landschappen en stikdonkere nachten. Zo’n tienduizend planten- en diersoorten én tienduizenden eilanders vinden er hun thuis. De Wadden zijn echt van ons allemaal.

Natuurgebied van Wereldklasse

De Waddenzee ís al een natuurgebied van wereldklasse; en de Nationale Parken Lauwersmeer, Texel en Schiermonnikoog genieten grote bekendheid. De winst in deze verkiezing is belangrijk voor de erkenning van het hele Waddengebied als topnatuur. Wij nodigen je uit: ga mee op reis door dit wereldse gebied, je zintuigen leiden de weg.

print