Spaanse runderen verkennen noordelijk deel begrazingsgebied

Eind oktober 2015 is een kleine groep Sayaguesa-runderen geïntroduceerd op Schiermonnikoog. Uiteindelijk heeft het bijna zeven maanden geduurd voordat ze hun gehele begrazingsgebied hadden verkend.

Begrazing op Schiermonnikoog helpt de beheerder Natuurmonumenten om het open karakter van de duinen te bevorderen. De Sayaguesa-runderen leven hier in een gebied van ongeveer 100 hectare met een afwisseling van grasland, rietvelden, bos en open duinen inclusief stuivend zand.

Om het terreingebruik van de dieren in beeld te brengen is één van de runderen in januari van een halsbandzender voorzien. De gegevens van deze zender worden mede gebruikt om over enkele jaren de effectiviteit van het beheer te kunnen analyseren. Maar nu al helpt het de boswachter bij het houden van toezicht. Nadat de kudde in oktober was geïntroduceerd, verkenden de dieren al snel een groot deel van het leefgebied. Echter in het noordelijke deel kwamen ze maar niet. Om hier te komen zijn er verschillende routes: over een wandelpad met vlonders, via natte bossen of door rietmoeras.

Hieronder het overzicht van het terreingebruik in de periode 25 januari t/m 14 mei en daarnaast het terreingebruik in de periode van 15 t/m 19 mei 2016. Op 19 mei zijn de dieren weer terug naar het zuiden getrokken, naar het Groenglop. Het derde kaartje, over de gehele periode, geeft ook duidelijk de grenzen van het begrazinggebied weer. Mogelijk wisten de dieren hun nieuwe route te vinden door het zakken van het waterpeil gedurende de warmere dagen in mei.

afdrukken