Overlegorgaan 21 april 2016

Op 19 november vindt de eerstvolgende vergadering van het Overlegorgaan plaats in het Dorpshuis van Schiermonnikoog.

De vergaderstukken vindt u hier.

print