Vergadering Overlegorgaan

Op 19 november vindt de eerstvolgende vergadering van het Overlegorgaan plaats. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis van Schiermonnikoog.


Voorafgaand aan de vergadering van het Overlegorgaan wordt er een 'eilander' informatie-/inspraakavond georganiseerd. Deze vindt plaats op donderdag 12 november, aanvang 20.00 uur, eveneens in het Dorpshuis.

Inzien agenda en stukken van de vergadering van het Overlegorgaan

print