Spaanse grazers in het Nationaal Park

De duinen van Schiermonnikoog raken steeds meer begroeid met struiken en bomen. Dieren- en plantensoorten van de open duinen zoals konijnen, tapuit en orchideeën krijgen het hierdoor steeds moeilijker.

Om de verruiging van de duinen tegen te gaan en de duinen op een zo natuurlijk mogelijke manier te beheren introduceert Natuurmonumenten dit najaar een kudde runderen. Eind oktober komt er een sociale kudde van acht Sayaguesa runderen in het duingebied ten noordoosten van de bunker Wasserman en in het Groene Glop.

Het Sayaguesa rund is een heel sterk ras dat nog dicht bij het oorspronkelijke oerrund staat. Het is bestand tegen extreme weersomstandigheden en is gewend in de vrije natuur te overleven. De Sayaguesa staat bekend als rustig en de ervaringen met publiek zijn goed. Sayaguesa runderen zijn in Nederland al eerder geïntroduceerd op de Veluwe en in Nationaal Park Drents Friese Wold.

Toegankelijkheid begrazingsgebied

Op Schiermonnikoog komen de koeien achter een raster te lopen, maar het gebied blijft door middel van klaphekjes toegankelijk voor alle bezoekers van het Nationaal Park. Voor het goed samengaan van publiek en grote grazers is een aantal gedragsregels van belang:

Koeien niet voeren of aanhalen

Minimaal 50m afstand houden tot de kudde

Kudde of groepen dieren niet doorkruisen

Honden aan de lijn houden

print