Vergadering Overlegorgaan 23 april 2015
in het Dorpshuis, Schiermonnikoog. Aanvang 20.00 uur.

De vergadering van het Overlegorgaan is een openbare bijeenkomst. Voorafgaand aan de vergadering van het Overlegorgaan op 23 april wordt er een 'eilander' informatie-/inspraakavond georganiseerd. Deze vindt plaats op donderdag 16 april 2015, aanvang 20.00 uur, in het Dorpshuis van Schiermonnikoog.

De agenda en stukken van de Overlegorgaanvergadering zijn vanaf 9 april in te zien op deze website (zie menu: Organisatie / Vergaderstukken).

afdrukken