Vergadering OO 20-11-2014

De volgende vergadering van het Overlegorgaan is op 20 november 2014.
De vergaderstukken staan op de website.

afdrukken