Veel aardbeivlinders gezien op Schiermonnikoog

In het voorjaar 2014 werden veel aardbeivlinders gemeld uit het Nationaal Park. Aardbeivlinders zijn in Nederland erg zeldzaam geworden. Er zijn nog maar een paar vliegplaatsen over, waarvan het Bargerveen en de Hollandse Duinen de belangrijkste zijn.

Natuurmonumenten wilde graag weten wat de verspreiding was van deze kritische soort over het eiland. De inventarisatie, uitgevoerd door een groepje vrijwilligers, leverde goed nieuws op. Niet eerder werden van zoveel verschillende plekken op het eiland aardbeivlinders gemeld. Bekend waren de aardbeivlinders vooral uit gemaaide graslanden en duinvalleien waar veel tormentil groeit, de voedselplant van de rupsen.

Uit het nu uitgevoerde onderzoek blijkt de aardbeivlinder echter talrijker te zijn in de duinen. Hier worden de eitjes afgezet op dauwbraam. Vooral de Noorderduinen bleken rijk aan aardbeivlinders, maar ook in de Kobbeduinen en op de kwelder werden ze gezien.

Het onderzoek toont aan dat er op Schiermonnikoog altijd weer wat nieuws te ontdekken valt. Als je er maar op uit gaat en je ogen goed de kost geeft.

Download hier het volledige inventarisatierapport.

afdrukken