Woningnood in de polder?

Sieger Rozendal heeft als nazorger al heel wat nesten met eieren van weidevogels gezien, maar eind april deed hij in het weiland van de gebroeders Hagen een wel heel bijzondere ontdekking: een nest met vier kievitseieren en twee eieren van de tureluur! Er zijn slechts enkele waarnemingen van dit bijzondere fenomeen bekend. Helaas waren alle eieren enkele dagen later verdwenen, waarschijnlijk opgepeuzeld door een kraai of andere predator.

Foto Bart Sikkema

imprimer