Informatieavond Bedreigingen op zee

Op donderdag 4 april a.s. organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond over zijn rol bij bedreigingen op zee.

In de overlegvergadering van vorig najaar trok Hillebrand Abma stevig aan de bel over de onveilige situaties die op de Eems kunnen ontstaan en de bedreiging die dat vormt voor de natuur op Schiermonnikoog. Hij wees hierbij op het volgens hem ontbreken van een goed zeevaartbegeleidingssysteem, het toenemende aantal olietankers dat de Eems opvaart en de bouw van een groot aantal windmolens in de regio. De risico's van aanvaringen worden groter en hij vroeg zich af of er wel aandacht voor is, welke maatregelen er getroffen worden en wie verantwoordelijk is.

Rijkswaterstaat heeft ondermeer scheepvaartbegeleiding en oliebestrijding in zijn takenpakket, het is dus niet meer dan logisch dat deze organisatie een toelichting en antwoord geeft op de gestelde vragen.

We gaan dit doen op donderdag 4 april a.s. in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

afdrukken