Jan Jaap de Graeff nieuwe voorzitter Nationaal Park Schiermonnikoog

De heer Jan Jaap de Graeff uit Leiden is met ingang van 1 februari 2013 door het Overlegorgaan van het Nationaal Park benoemd tot onafhankelijk voorzitter. Met de heer De Graeff krijgt het Nationaal Park andermaal een voorzitter met uitgebreide kennis en ervaring.

De heer De Graeff is afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Hij was ondermeer dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland. Sinds 2003 is hij algemeen directeur van Vereniging van Natuurmonumenten. De heer De Graeff beëindigt op 31 januari 2013 zijn werkzaamheden voor Natuurmonumenten en neemt op 1 februari 2013 afscheid.

Op 31 januari 2013 is afscheid genomen van mevrouw van G.W. van Montfrans-Hartman als voorzitter. Zij heeft deze functie vanaf 1 januari 2000 met veel inzet vervuld. Een mijlpaal was de vaststelling van het nieuwe Beheer- en Inrichtingplan plus. Hierin staan samen met de beheerdoelstellingen integraal de opgaven en doelstellingen van Natura 2000 Beheerplan en het Watergebiedplan Schiermonnikoog. Dit plan is in nauwe betrokkenheid met de eilanderbevolking tot stand gekomen.

afdrukken