Grazers op Schiermonnikoog

Vooruitlopend op het onderzoek naar de mogelijkheden om grote grazers op het eiland te introduceren, zoals voorgesteld in het nieuwe Beheer- en Inrichtingsplans (BIP+) voor het Nationaal Park, probeerde deze ree vermoedelijk al over te steken.

Niets wetend van eb en vloed en sterke stromingen, eindigde de poging helaas in een drama: het dier verdronk en spoelde aan op het Rif. De familie Noordhuis trof  deze onfortuinlijke avonturier hier aan. Overigens is na deze vondst een levende ree in de Banckspolder gesignaleerd!

imprimer