'Kijken hoe de hazen lopen'

Op 12 september a.s. zal Martijn Weterings van Van Hall Larenstein-WUR een presentatie houden over een onderzoek naar hazen op Schiermonnikoog.
Locatie: Dorpshuis Schiermonnikoog
Tijd: 20.00 uur
Gratis toegang

Aanleiding

Sinds begin van de 20ste eeuw is er een afnemende trend in de aantallen hazen in Nederland, doordat de menselijke invloed op het landschap sterk is toegenomen. Uit eerdere studies is naar voren gekomen dat de achteruitgang van hazen in Nederland (en ook Europa) met name te wijten is aan: een afname van de complexiteit van het landschap, een afname van de kwaliteit van het hazendieet in het landschap en een toename van de invloed van algemene (grond & lucht) predatoren.

Echter de drie verschillende factoren zijn nooit in samenspraak met elkaar onderzocht en dat terwijl men vermoedt dat er interacties zijn tussen de factoren. Een voorbeeld hiervan is dat de effecten van predatie op hazen populaties worden versterkt in een eenvoudig landschap ten opzichte van een complex landschap. En als we het dan toch over predatie hebben, dan blijkt dat er nog geen duidelijk beeld is hoe predatie hazen populaties beïnvloedt, met name via de indirecte weg. Predatie effecten zijn onder te verdelen in directe effecten (het direct doden van...) en indirecte effecten: het zien, ruiken, ervaren van een predator met stress, veranderingen in beweging door het landschap (hoger energieverbruik) en een lagere populatie reproductie tot gevolg. Als derde is de beweging van hazen door het landschap nog nooit in deze context onderzocht, en dat terwijl landschapscomplexiteit en predatie invloed hebben op de bewegingspatronen van hazen.

Methode

Tijdens mijn onderzoek willen we eerst met een klein onderzoekje beginnen op de kwelder van Schiermonnikoog, om later het onderzoek op te schalen naar een groter schaal niveau, d.w.z. onderzoek in 6 gebieden (3 op de Waddeneilanden (geen vos en bunzing aanwezig) en 3 op het vaste land in Friesland). Schiermonnikoog is uniek in die zin dat er weinig verstoring is op de kwelder, er al een aantal jaren hazen worden geteld en de flora al intensief onderzocht is.

Het eerste deel van het onderzoek staat gepland voor november 2012 en beoogt de invloed van habitat complexiteit en indirecte predatie op de bewegingspatronen van hazen vast te leggen, waarbij hazen worden gezenderd en gevolgd. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door mijzelf, enkele studenten en met hulp van deskundigen op het gebied van hazenonderzoek.

Voorlichtingsavond 12 september

Tijdens de voorlichtingsavond op woensdag 12 september a.s. zal ik het onderzoek nader toelichten en is er gelegenheid om vragen te stellen. U bent allen van harte welkom.

Martijn Weterings, University of Applied Sciences Van Hall Larenstein Part of Wageningen UR

 

imprimer