Bitterling

Op het weitje ten noorden van de vuurtoren groeit een nieuwe plant voor Schiermonnikoog. Het is de bitterling.

Bitterling

De bitterling is familie van het duizendguldenkruid. De bloemen zijn felgeel van kleur, terwijl de rest van de plant blauwgrijs is.

afdrukken