Voorjaarsbloemen

Klein kruiskruid

Na een zachte winter schieten de bloemen dit jaar extreem vroeg de grond uit. Wie goed oplet, ziet de kleine witte bloemen van de vroegeling (die meestal amper drie centimeter hoog wordt) en de iets grotere kleine veldkers al bloeien. Een zonnig plekje tussen de tegels is al genoeg voor ze. Andere soorten die op zonnige plekjes bloeien zijn de paarse dovenetel en het (gele) klein kruiskruid. Ook de glimmende gele speenkruidbloemen staan al te bloeien, o.a. in zonnige slootkanten. Tussen de basaltkeien, waar de Nieuwe Steiger aansluit op de dijk, bloeien op de zuidwesthelling de gele bloemen van het klein hoefblad; het blad komt over enkele weken tevoorschijn.

print