Zoogdieren

Dankzij het grote aantal verschillende landschappen, komen er op Schiermonnikoog veel verschillende dieren en planten voor. Het is natuurlijk onmogelijk ze allemaal te beschrijven. Hier volgen dan ook alleen maar enkele van de meest opvallende en kenmerkende soorten.

Zoogdier van de maand januari:

Huisspitsmuis

Wanneer je tijdens een wandeling een schril gepiep uit een graspol hoort komen, heb je waarschijnlijk een huisspitsmuis gehoord.

Ze eten allerlei kleine dieren zoals insecten, pissebedden en slakken en hebben daarom scherpe, puntige kiezen. De huisspitsmuis heeft slechte ogen, maar kan des te beter horen en ruiken. Omdat ze hun prooi vaak maar half verteren, eten ze hun eigen keutels weer op.
In de winter komen ze ook in huizen voor en vaak merk je dat ze er zijn door de vrij grote, plakkerige keutels. Gewone huismuizen (die met zo'n lange staart) zijn knaagdieren en hebben veel steviger chocoladehagelslag-achtige keutels. Schiermonnikoog ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied van de huisspitsmuis. Koude winters kunnen hun aantal dan ook drastisch doen afnemen.

Amfibieën

Schiermonnikoog heeft behalve vogels en insecten maar weinig diersoorten. Vleugelloze dieren konden lang niet altijd de sprong naar het eiland maken. Zo leven er hier geen vossen, mollen, reeën en eekhoorns. Opvallende zoogdieren die wel op Schiermonnikoog leven, zijn: konijn, haas, bruine rat en egel. En natuurlijk de zeehonden.

Zowel de gewone als de (grotere) grijze zeehond worden geregeld rondom het eiland gezien. Goede plekken zijn de zandbank bij de Vuurtoren en de Balg. 
Twee soorten amfibieën komen talrijk op het eiland voor: de kleine watersalamander en de rugstreeppad. Deze vrij kleine pad met een lichte streep over de rug zit volop in de duinvalleien en is zeker op vochtige zomeravonden heel goed te horen.

Verwilderde katten

Landroofdieren horen van nature niet thuis op Schiermonnikoog. Vandaar dat er veel vogels, die anders door hermelijnen, wezels of vossen opgegeten zouden worden, gewoon op de grond kunnen broeden. Helaas is er door de mens een landzoogdier naar het eiland gebracht: de huiskat. De katten van het eiland zijn in drie categorieên op te delen:•  huiskatten: katten die iedere dag thuis eten en slapen
•  zwervende katten: katten die alleen in de winter thuis zijn, maar in de zomer het duingebied intrekken.
•  verwilderde katten: katten die niet meer aan huis gebonden zijn, maar een vrije verwilderde populatie vormen.
In de duinen en de kwelder leven veel verwilderde katten. Dit heeft uiteraard enige invloed op de in de natuur levende konijnen, muizen en vogels. Op Schiermonnikoog wordt niet (meer) op verwilderde katten gejaagd.

Zoogdieren van Schiermonnikoog 

print