Vogels

Vogel van de maand maart:

Velduil (Asio flammeus)

De velduil is een van de weinige uilensoorten die ook overdag actief zijn. Zo kun je soms een velduil tegenkomen wanneer je een wandeling over de Oosterkwelder maakt. Soms ook (in de herfst en soms in de winter) vliegt er een velduil op uit een duinpan in de buitenduinen. In deze periode vormen ze soms groepjes tot wel tien vogels. Een vliegende velduil is een vreemd gezicht: het lijkt wel of er geen kop aan de vogel zit! 
Dat komt door de korte nek en de grote kop die direct aan de romp vast lijkt te zitten.
Broeden doet de velduil ook op Schiermonnikoog, voornamelijk op de kwelder ten oosten van de Kobbeduinen. Hun voedsel bestaat hier vooral uit veldmuizen, maar soms vliegen ze ook het wad over, naar het vasteland. Hoe we dat weten? Er zijn braakballen gevonden met schedels van mollen er in. En die komen op Schiermonnikoog niet voor!

Schiermonnikoog is voor vogelaars het hele jaar door interessant. Het meest bijzonder is de periode van de vogeltrek. De najaarstrek begint eigenlijk al half juli als veel wadvogels aankomen vanuit het hoge noorden. Eind augustus en september trekken de insectenetende zangvogels door. De zaadeters volgen dan in oktober. In november loopt de trek, met de aankomst van ganzen en eenden, op zijn einde. De voorjaarstrek begint afhankelijk van het winterweer rond eind februari. De meeste doortrek vindt plaats van half april tot eind mei.

imprimer