Planten

Dankzij het grote aantal verschillende landschappen, komen er op Schiermonnikoog veel verschillende dieren en planten voor. Het is natuurlijk onmogelijk ze allemaal te beschrijven. Hier volgen dan ook alleen maar enkele van de meest opvallende en kenmerkende soorten.
Planten

Plant van de maand maart:

Vogelmuur (Stellaria media)

Vogelmuur is een onopvallende plant, die vooral in het dorp is te vinden en langs wegen en paden. De naam geeft al aan dat vogels de plant erg lekker vinden: ze eten de blaadjes en de oliehoudende zaden.
De plant is eenjarig. Dat wil zeggen dat de planten in de winter afsterven en dat in het voorjaar uit zaden de nieuwe planten ontstaan. De bloemen van de vogelmuur zijn klein (ca. 8 mm in doorsnee) en wit. De vijf kroonblaadjes zijn diep ingesneden. Op beschutte plaatsen en bij mooi weer kan de plant al in januari in bloei staan. 

Schiermonnikoog is een echte schatkamer voor bijzondere planten. De plantenrijkste gebieden zijn de vochtige duinvalleien, maar ook de kwelders zijn erg interessant. Door het vaak wat koele voorjaar op de wadden, komt de plantengroei pas laat op gang. De periode van mei tot eind augustus is het best om planten te bekijken.

print