Zoogdieren op Schiermonnikoog

Huisspitsmuis

Wanneer je tijdens een wandeling een schril gepiep uit een graspol hoort komen, heb je waarschijnlijk een huisspitsmuis gehoord. Ze eten allerlei kleine dieren zoals insecten, pissebedden en slakken en hebben daarom scherpe, puntige kiezen.

De huisspitsmuis heeft slechte ogen, maar kan des te beter horen en ruiken. Omdat ze hun prooi vaak maar half verteren, eten ze hun eigen keutels weer op.
In de winter komen ze ook in huizen voor en vaak merk je dat ze er zijn door de vrij grote, plakkerige keutels. Gewone huismuizen (die met zo'n lange staart) zijn knaagdieren en hebben veel steviger chocoladehagelslag-achtige keutels. Schiermonnikoog ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied van de huisspitsmuis. Koude winters kunnen hun aantal dan ook drastisch doen afnemen.

Waar?

dorp, duinen

Wanneer?

gehele jaar

Veldmuis

Veldmuizen zijn nog niet zo lang geleden voor het eerst op Schiermonnikoog terecht gekomen: de eerste melding stamt uit 2003. Hoe ze hier terecht zijn gekomen is onbekend. Ze komen nu overal op het eiland voor: in de duinen, op de kwelder, in de dijk en zelfs op het groene strand vind je hun holen.

Wanneer het water erg hoog komt, verdrinken veel muizen. Eerst proberen ze nog te vluchten naar hooggelegen plekken en als dat niet meer voldoende is, klimmen ze zelfs in grassen en andere planten! Meeuwen en kraaien eten tijdens zo'n hoge waterstand hun buik rond!!
Veldmuizen eten voornamelijk planten. Je herkent ze snel aan hun korte, behaarde staart en kleine oortjes.

 Waar?

duinen, polder, kwelder, groene strand 

Wanneer?

gehele jaar

Grijze zeehond

Grijze zeehonden zijn gemakkelijk te herkennen aan hun 'platte' kop. Dat komt door het voorhoofd, dat in één rechte lijn overgaat in de snuit. Dit in tegenstelling tot de gewone zeehond, die een meer ronde kop heeft. Grijze zeehonden worden ook veel groter.
In het Waddengebied is er een flinke kolonie grijze zeehonden op de Richel, tussen Vlieland en Terschelling.

De laatste jaren neemt de populatie in het Waddengebied echter toe, waardoor nu ook regelmatig grijze zeehonden bij Schiermonnikoog zijn te zien.

 Waar?

strand, wad 

 Wanneer?

gehele jaar

Egel

Egels scharrelen 's avonds en 's nachts door het dorp en de duinen, op zoek naar voedsel. Ze houden vooral van slakken, wormen, rupsen en kevers, maar ook spinnen staan op hun menu en soms eieren of aas.
Wanneer de temperatuur daalt en er minder voedsel komt, gaat de egel in winterslaap.

Die begint meestal in november en duurt tot april/mei, afhankelijk van de temperatuur. Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur van de egel tot ongeveer 10 graden en hij kan wel een derde van zijn gewicht kwijtraken.
In de zomer werpt het vrouwtje een stuk of vijf jongen. Ze overwinteren de eerste winter in het nest waar ze zijn geboren.

 Waar?

dorp, duinen 

Wanneer? 

gehele jaar

Haas

Hazen zijn de grootste wilde landzoogdieren op Schiermonnikoog, afgezien van af en toe een overgestoken ree. Ooit zijn ze hier uitgezet voor de jacht.
Nu kom je ze overal op het eiland tegen. Wie 's avonds een wandeling door het dorp maakt, ziet ze over de streken lopen, maar ook op het strand moeten er elke nacht veel vertoeven: let maar eens op alle hazenkeutels, die je tot in de allereerste duintjes met biestarwegras, vlak aan zee, tegenkomt!

Hazen graven geen hol, zoals konijnen, maar verschuilen zich in een platgedrukt holletje in een grote graspol: een leger. Vaak pas op het allerlaatste moment vluchten ze daaruit weg, wanneer iemand te dicht in hun buurt komt.
Omdat veel hazen in het buitengebied (groene strand, kwelder) leven, verdrinken er soms veel bij storm, zoals in 2006. In het jaar daarop werden er nog maar 173 geteld. In 2009 waren dat er al weer 380.

 Waar?

gehele eiland 

 Wanneer?

gehele jaar 

afdrukken