De vogels van Schiermonnikoog

In de verschillende landschappen van Schiermonnikoog zijn meer dan 300 vogelsoorten te zien.
In deze website vindt u een overzicht van de meest voorkomende:


Zwanen, eenden, ganzen en futen

Reigers en lepelaars

Alken, zeekoeten, aalscholvers, jan-van-genten

Fazanten, hoenders, duiven en meerkoeten

Meeuwen en sterns

Steltlopers, strandlopers en plevieren

Roofvogels en uilen

Zangvogels

Zwaluwen, spechten, hoppen en ijsvogels<

imprimer