Planten met witte bloemen

Page under construction

Asperge
Asparagus officinalis


In de duinen kom je hier en daar wilde asperges tegen. Ze groeien graag op de drogere duinhellingen. Vaak worden het forse planten. De vertakte stengels hebben grote aantallen smalle, groene blaadjes, die meer op naalden lijken en in kleine toefjes bij elkaar staan.
Ze bloeien met bruinwitte klokvormige bloemen en na de bloei verschijnen er vuurrode bessen aan de plant.
Als  je goed zoekt, kun je er een prachtige kever op vinden: de rode aspergekever.
duinenmei - augustus

Deens lepelblad
Cochlearia danica

De bloemenpracht op de kwelder komt pas in juli goed op gang. Voor die tijd staan er maar weinig planten in bloei. Een van de weinige voorjaarsbloeiers is het lepelblad. Op Schiermonnikoog komen twee soorten voor: het engels lepelblad, dat bloeit in mei en juni, en het deens lepelblad, dat bloeit in april en mei. Het deens lepelblad is een kleine plant met witte bloemetjes. De stengels en bladeren zijn vaak rood aangelopen. De bladeren van lepelblad bevatten veel Vitamine C. Lepelblad werd lange tijd gebruikt als middel tegen scheurbuik, een ziekte die ontstaat door Vitamine C-gebrek en vroeger vooral veel bij zeelieden voorkwam. deens lepelblad staat altijd op een zilte bodem. In de rest van Nederland is de plant door het strooien van pekel een algemene plant van wegbermen geworden. Op Schiermonnikoog komt het deens lepelblad voor op de kwelder en op verschillende plekken langs de waddendijk.

kwelderapril - mei

Groenknolorchis
Liparis loeselii


Hij gaat door het leven als de zeldzaamste orchidee van Europa: de groenknolorchis. We zijn dan ook erg trots dat deze soort op Schiermonnikoog groeit. Wanneer u denkt aan een grote, kleurige orchidee, dan komt u bedrogen uit. De groenknolorchis is klein en heeft een paar pietepeuterige, witte bloempjes. Hij groeit het liefst op plekken waar de bodem vochtig is en voedselarm. Zwak zure tot kalkhoudende bodem  heeft de voorkeur.
duinen, groene strandmei - augustus

Kandelaartje
Saxifraga tridactylites
In het vroege voorjaar staan er in de duinen enkele kleine witbloeiende plantjes. Dit zijn over het algemeen eenjarige planten: ze kiemen in de winter, bloeien in het voorjaar en sterven in de zomer weer af. In de duinen van Schiermonnikoog staan bijvoorbeeld kleine veldkers, vroegeling en kandelaartje. Dit kandelaartje is in Nederland een vrij zeldzame duinplant. Zijn naam dankt hij aan het feit dat hij als een kandelaar vertakt is. Verder is opvallend dat de blaadjes en stengels vaak bloedrood zijn aangelopen. Op Schiermonnikoog zijn kandelaartjes zeldzaam. Ze groeien vooral langs het Scheepstrapad (met name ten noorden van het Kapenglop) en langs het Torenbinnenpad. Hier staat hij vooral op plekjes met open, stuivend duinzand.

duinapril - mei

Kleine veldkers
Cardamine hirsuta
De kleine veldkers is een vroegbloeiende plant die je, behalve in de duinen (vooral in de bermen van wegen en paden) ook veel in het dorp kunt tegenkomen. De kleine plantjes nemen al genoegen met een ruimte tussen twee stoeptegels. Ze maken in de herfst een rozet van langwerpige, gelobde bladen. In het voorjaar komt daaruit de bloeistengel met bladen met langwerpige slippen. De bloempjes zijn wit en klein en staan met enkele bij elkaar in een hoofdje aan de top van de stengel. Omdat de plant al vroeg bloeit, wanneer er nog weinig insecten zijn, kunnen de bloemen zich zelf bestuiven. De vruchtjes zijn langwerpige hauwtjes die, wanneer ze rijp zijn, bij de minste aanraking openspringen.

duinen, dorpfebruari - juli

Look zonder look
Alliara officinalis


In en rond het dorp, langs heggen en randen van parkjes en bossen en in ruige hoekjes kom je deze plant tegen. Look zonder look is tweejarig: in het eerste jaar maakt de plant een rozet en in het tweede jaar groeit daar een bloeistengel uit die wel een meter hoog kan worden. Wanneer je een blad kapot wrijft, komt er een knoflookgeur vrij. Vroeger werd het wel in de keuken gebruikt om vlees en vis mee te kruiden. De plant behoort tot de familie van de kruisbloemigen. Het oranjetipje, een prachtig gekleurde vlinder met oranje vleugelpunten, legt haar eieren graag op deze plant.  
dorpapril - juni

Fluitenkruid
Anthriscus sylvestris

Veel planten zijn de afgelopen eeuw achteruit gegaan in Nederland. Maar er zijn ook een paar grote winnaars. Een hiervan is het prachtige fluitenkruid. Fluitenkruid staat op voedselrijke plekken en die zijn er genoeg in Nederland. Op Schiermonnikoog zal het fluitenkruid van oorsprong erg zeldzaam zijn geweest. Nu staat het vooral in en rondom het dorp. De plant valt op door de grote witte bloemschermen. De nectar zit niet diep in de bloem. Ook insecten met een korte tong kunnen er gewoon bij. Kevers en zweefvliegen maken hier dan ook dankbaar gebruik van. Insecten met een lange tong, zoals vlinders zal je maar zelden op het fluitenkruid zien. Wie dit Hollands Kant (zoals fluitenkruid ook wel heet) wil bewonderen, kan gaan kijken in de omgeving van Herberg Rijsbergen en in de buurt van het Bezoekerscentrum.

dorpapril - mei

Madeliefje
Bellis perennis

Bloeiende planten zijn er in februari meestal niet zoveel. Maar zeker in zachte winters bloeien er vaak toch al wel wat planten. Het madeliefje is een plant die het hele jaar door bloeiend gevonden kan worden. Op Schiermonnikoog staan ze veel in gazons en vooral op de Waddendijk. Waar de naam madelief vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft de naam te maken met de Maagd Maria. In oude geschriften komt soms de naam maegde-lieve voor.

polderfebruari - november

Moeraswespenorchis
Epipactis palustris


Schiermonnikoog heeft elf soorten orchideeën. Misschien wel de mooiste is de moeraswespenorchis. De vorm van het roomwitte bloemetje heeft wel wat van een tropische orchidee. In sommige duinvalleien is de moeraswespenorchis bijzonder talrijk.

duinjuli

Parnassia
Parnassia palustris
Parnassia is een nazomerbloeier die in augustus en september bloeit in de duinvalleien. Deze mooie witte bloem fopt insecten. Gele glimmende bolletjes in de bloem lijken nectar te beloven, maar zijn oneetbaar. In verwarring geraakte insecten zijn als ze daar achter komen al wel in contact gekomen met stuifmeel en stampers.

duinjuli - september

Rond wintergroen
Pyrola rotundifolia

Tussen noord- en zuidhellingen van duinen is een groot verschil. Op zuidhellingen groeien vooral stugge grassen en zeggen. Noordhellingen zien er meestal weelderig uit, met verschillende varens, mossen en bloeiende planten.
Een typische plant van noordhellingen is het Rond(bladig) wintergroen. In de winter vallen de glimmende, ronde blaadjes op; in de zomer springt vooral het stengeltje met ivoorwitte, naar beneden gebogen bloemen in het oog. Hoewel wintergroen ook in het binnenland zeldzaam voorkomt, is het in Nederland vooral een duinplant.
Op Schiermonnikoog is het Rond wintergroen zelfs vrij algemeen. Vaak staat de plant gewoon langs fietspaden, zoals langs het Scheepstrapad.

duinjuni - augustus

Vogelmuur
Stellaria media


Vogelmuur is een onopvallende plant, die vooral in het dorp is te vinden en langs wegen en paden. De naam geeft al aan dat vogels de plant erg lekker vinden: ze eten de blaadjes en de oliehoudende zaden.
De plant is eenjarig. Dat wil zeggen dat de planten in de winter afsterven en dat in het voorjaar uit zaden de nieuwe planten ontstaan. De bloemen van de vogelmuur zijn klein (ca. 8 mm in doorsnee) en wit. De vijf kroonblaadjes zijn diep ingesneden. Op beschutte plaatsen en bij mooi weer kan de plant al in januari in bloei staan.
dorp, duinengehele jaar

Vroegeling
Erophila verna
Eén van de eerste plantjes die in het voorjaar in bloei komt, is de vroegeling. Zijn vroege bloeitijd (vanaf eind februari) is het meest opvallende aan de plant. Om verder kennis te maken met het plantje, moet je diep door de knieën. Hoger 5 centimeter wordt hij namelijk niet. De bloemetjes zijn wit. Vroegelingen zijn niet kieskeurig. Vaak staan ze in wegbermen, op begraafplaatsen en in (moes)tuinen of zelfs gewoon tussen straattegels. Hoe lang de vroegeling door blijft bloeien, hangt af van de temperatuur in het voorjaar. In koude lentes kan het plantje doorbloeien tot eind mei. In een warm voorjaar is de plant soms al een maand eerder uitgebloeid.
Op Schiermonnikoog komt de vroegeling talrijk voor in het dorp (bijvoorbeeld op het kerkhof) en langs schelpenpaden in de duinen.

dorp, duinbloei: februari-mei

Winterpostelein
Claytonia perfoliata
Winterpostelein is lang geleden als groente uit Amerika ingevoerd. Hij doet het hier prima en weet zich in het wild vooral in de duinen te handhaven. Op voedselrijke plekken, zoals onder duindoorns, voelt het zich prima thuis maar ook in en om het dorp kom je hem tegen. Winterpostelein is eenvoudig te herkennen: de witte bloempjes liggen als het ware in een schoteltje van blad. De plant is erg rijk aan vitamine C en mineralen zoals calcium en ijzer. De indianen gebruikten de plant al en voor de goudzoekers was het hun redding wanneer ze, na een vitamine C tekort in de winter, aan scheurbuik leden. Wanneer u een extra gezonde duinwandeling wilt maken dit voorjaar weet u dus het recept!

duin, dorpmaart - juni

imprimer